رنگ من ، بی رنگی است

بودن خود فضیلتی بزرگ است ، جدا از رنگ های زمینه

می خواهم باشم

              در کنار تو

 

 

زندگی را دور نزنیم

بودن نیاز به این همه بازی ندارد

رها کن بازی را...

 

 

زندگی

خود

در کنار ماست

و ما در کنار خداییم !

 

        وقتی که قلب هامان ، تپش تپش همسایه ای چون هم دارند...

                  خوشبختی  را لحظه لحظه ،  در کام روزگار بریز

 

 

بخوان به نام آنکه عشق را آفرید:

بخوان زندگی را

دوستت دارم در ذره ذره زندگی ام

با من  بخوان

با من بمان

تا ابدیت عاشقی

از معنای عاشقی

 از بی رنگی

نه شور یک معامله

از چشمه محبت

نه  شرط های یک معادله

تجارت نیست عاشقی....

خودی ندارد....

خدا آنجاست  که  اتحاد  باشد

پیش او دویی معنا ندارد

رنگ من بی رنگی است