زیباترین نامه ها

  با همسرش  حرفی داشت که با رفتنش به گوش  دل های ما رسید

   ...

این را پیش از ما بسیار گفته‌اند، باور کن! هرکس که کاری می‌کند، هر قدر هم کوچک، در معرض خشم ‏کسانی‌ست که کاری نمی‌کنند. هر کس که چیزی را می‌سازد - حتی لانه‌ی فرو ریخته‌ی یک جفت قمری را - ‏منفور همه‌ی کسانی‌ست که اهل ساختن نیستند. و هر کس که چیزی را تغییر می‌دهد - فقط به قدر جابه جا کردن ‏یک گلدان، که گیاه درون آن، ممکن است در سایه بپوسد و بمیرد ـ باید در انتظار سنگباران همه‌ی کسانی باشد که ‏عاشق توقف‌اند و ایستایی و سکون.‏
‏... و بیش از این‌ها، انسان، حتی اگر "حضور" داشته باشد و بر این حضور مصر باشد؛ ناگزیر، تیر ‏تنگ‌نظری‌های کسانی که عدم حضور خود را احساس می‌کنند، و تربیت ،ایشان را اسیر رذالت ساخته، به او ‏می‌خورد

 

نادر ابراهیمی

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
باران

... به میزان بسیار زیادی موافقم...