ايه مودت و محبت

 هو المحبوب

او عشق بین  دو  زن و شوهر را آذین بست ...و ان را نشانه ای قرار داد  برای اهل اندیشه..

برایت خواهم نوشت...گمشده های زندگیت را خواهی یافت.همراهم باش.عزیزتزینای دلم .همسرم...

 و برای تو که می خواهی بهترین را برای زندگیت بیاموزی...از تعالیم زناشویی دینی. یا علی 

/ 0 نظر / 11 بازدید