به همسرم می گم...

عزیزترینا ی دلم...

چشمام...

نفسم...

امیدم...

عشقم...

پسرناز....

     اونم بهم میگه  :   شکلات

/ 0 نظر / 10 بازدید