بخوان زندگی را

رنگ من ، بی رنگی است

بودن خود فضیلتی بزرگ است ، جدا از رنگ های زمینه

می خواهم باشم

              در کنار تو

 

 

زندگی را دور نزنیم

بودن نیاز به این همه بازی ندارد

رها کن بازی را...

 

 

زندگی

خود

در کنار ماست

و ما در کنار خداییم !

 

        وقتی که قلب هامان ، تپش تپش همسایه ای چون هم دارند...

                  خوشبختی  را لحظه لحظه ،  در کام روزگار بریز

 

 

بخوان به نام آنکه عشق را آفرید:

بخوان زندگی را

دوستت دارم در ذره ذره زندگی ام

با من  بخوان

با من بمان

تا ابدیت عاشقی

از معنای عاشقی

 از بی رنگی

نه شور یک معامله

از چشمه محبت

نه  شرط های یک معادله

تجارت نیست عاشقی....

خودی ندارد....

خدا آنجاست  که  اتحاد  باشد

پیش او دویی معنا ندارد

رنگ من بی رنگی است

/ 4 نظر / 12 بازدید
نسيم ساحل

محبت مثل يک سکه ميمونه که اگه بيفته تو قلک قلب ديگه نميشه درش اورد اگرم بخواي درش بياري بايد اونو بشکني !

نسيم ساحل

زندگی را دور نزنیم بودن نیاز به این همه بازی ندارد رها کن بازی را... زندگی خود در کنار ماست و ما در کنار خداییم ! ايووووووول قشنگ گفتی عزیز

مرا مادرم نام عشق تو کرد

خداييش قشنگهُ مگه نه؟

مرا مادرم نام عشق تو کرد

بايد پا بدی تا جرعه جرعه ی اين می ُ روح تو رو تو خودش قبضه کنهُ و اونوقت می فهمی که وسط دريا گير کرديو دلت نمی خواد بيرون بياي. غرق نمی شی ولی ارزوت زودتر غرق شی... قشنگه. می فهممت