# (_مرحوم_قیصر_امین_پور)
اما    با این همهتقصیر من نبود                  که با این همه...با این همه امید قبولی در امتحان سادهْ تو رد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید